دختردریا

۱- دختر دریا ۲- بز و چوپان ۳- بتیل بتیل ۴- یک آهنگ تالشی ۵- بمانی ۶- مشتی گلمار خلاصهٔ‌ داستان آهنگ ها    ۱-دختر دریا : دختری روستای برای نجات بُزخود در آب رودخانه غرق میشود ،بُز نجات پیدا می‌کند و رودخانه دختر را به دریا میبرد ، مردم روستا و خانواده‌اش هرگز او ‌را پیدا نمی کنند و از آن پس او را افسانهٔ دختر دریا می نامند ، مادر در انتظار بازگشت دختر در کنار دریا پیر می گردد و برایش آواز می‌خواند.  ۲- بُزی از دست چوپان به جنگل میگریزد و از مردم می هراسد اما چوپان به او دلگرمی‌ میدهد که هرگز او را نخواهد کشت و تنها برای دوشیدن شیر او را به خانه باز می‌گرداند، صدای ترکمن از زبان بُز و صدای گیلک از زبان چوپان آواز می‌خواند.   ۳- این آهنگ  داستان کشاورزی است که حاصل ۶ ماه تلاش وی در زیر باران و طوفان نابود می گردد و او با فریاد‌های بتیل بتیل از دیگران کمک می‌خواهد تا یاری اش کنند .     ۴- این آواز گفتگوی یک کشاورز فقیر  با خداوند است ، به خداوند می‌گوید که او تا کنون به زمین و باد و باران وفادار بوده است اما  تمام کشاورزیش بر اثر طوفان نابود گشته است، از خداوند گله مند است که چرا توان بی‌ مهری دیگران به زمین  را او بر دوش کشیده است.   ۵- بمانی‌ یک زن روستایی است که از آغاز زندگی‌ به کار بر روی زمین دیگران می‌پردازد و با وجود اینکه پیر گشته است دست از کار بر نمی دارد و در هنگام کار در مزرعه می‌میرد.   ۶- زنان در مزرعه کار می کنند ، کلاغی مشتی‌ گلمار را صدا میزند و به او می‌گوید که انسانی‌ در حال دزدیدن جوجه اردکهایش می‌باشد، تا کنون زن، کلاغ را نفرین می کرد و دزد جوجه اردک‌ها می‌دانست ، اما  کلاغ برای دفاع از خود  دزد حقیقی‌ را رسوا می کنند .  

1. دختر دریا 9:02 -
2. بُز و چوپان 3:56 -
3. بتیل بتیل 5:28 -
4. بمانی 4:32 -
5. مشتی‌ گلمار 4:10 -
6. آواز تالشی 3:25 -

بازگشت >>