مست مستم

کنسرت گروه مستان و همای مریلند، امریکا ۲۰۱۰ بِسَمه موچو (آهنگ اسپانیایی) سروده ایرانی‌ همای‌، تنظیم پژوهشگر دیشب غم دل‌ سروده قدیمی‌ بگویم یا نگویم سروده، آهنگ و تنظیم همای‌ دو نوازی دف و تمبک شاهمیر و تربتی ساز و آواز نی‌ سروده از همای‌ مست مستم سروده، آهنگ و تنظیم همای‌ من که می‌میرم سروده شمس خلخالی سرزمین بیکران سروده، آهنگ و تنظیم همای‌

1. Besame Mocho 07:58 -
2. بگویم یا نگویم 06:12 -
3. همنوازی دف و تمبک 11:06 -
4. توبه کنم 04:15 -
5. مست مستم 07:44 -
6. من که می‌میرم 02:35 -
7. سرزمین بیکران 03:29 -
8. بزن بر طبل بی‌عاری 10:11 -

بازگشت >>